Beskidzka trasa kurierska „Jaga-Kora”

 

PrzeLogo_Jaga-Koraz Polany Surowiczne i_Chałupę Elektryków przebiega otwarty jesienią 2012_r. znakowany historyczno-turystyczny szlak  Beskidzka trasa kurierska „Jaga-Kora” o_długości 27_km wyznaczony na odcinku od Rymanowa przez Rymanów Zdrój, Wołtuszową, Wisłoczek, Jawornik 762_m, Polańską 737_m, Polany Surowicze, Wolę Niżną, Wolę Wyżną, do granicy państwa w_Jasielu.

Serdecznie zachęcamy wszystkich turystów odwiedzających okolice Jaślisk, Rymanowa oraz Komańczy do pokonania pieszo, konno lub rowerem tej malowniczej trasy i_odwiedzenia gościnnych progów studenckiej bazy naszego Stowarzyszenia Klub Turystyczny Elektryków „STYKI” działającego przy Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej – Chałupy Elektryków w_Polanach Surowicznych.
Strudzonym wędrowcom zapewniamy gorącą herbatę i_niezapomnianą atmosferę piosenek turystycznych śpiewanych przy wieczornym ognisku oraz_miejsce na nocleg!

Pomysłodawcą i_głównym inicjatorem powstania szlaku jest Bogusław Berdel – Kierownik Centrum Sportu i_Rekreacji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dzięki współpracy Sekcji Turystycznej „Watra” KU AZS, Lokalnej Organizacji Turystycznej „Beskid Niski” w_Krośnie i_wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz pomocy merytorycznej pracowników Nadleśnictwa Rymanów, udało się wytyczyć, a_dzięki zaangażowaniu studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego oznakować tę wartościową trasę turystyczną.

[Tu będzie niebawem zeskanowana mapa szlaku :-) ]

Trasa ta jest rekonstrukcją fragmentu historycznego szlaku kurierskiego Komendy Głównej ZWZ Armii Krajowej prowadzącego z_Warszawy do Budapesztu przez tereny Beskidu Niskiego w_latach II Wojny Światowej. Do okupowanego kraju wędrowały rozkazy dowództwa, broń, pieniądze i_kadry zasilające szeregi Armii Krajowej. W_drugą stronę przenoszono meldunki, przeprowadzano uciekinierów i_osoby poszukiwane przez Niemców. Traktem tym szli ochotnicy pragnący dalej walczyć z_bronią w_ręku w_polskich oddziałach zbrojnych formowanych na obczyźnie.

Orzeł_z_BudapesztuCelem budowy szlaku była niezłomna chęć zachowania prawdy i_pamięci historycznej o_bohaterstwie kurierów, w_tym Jana Łożańskiego ps. Orzeł vel Jan Madejski, który przebył tę trasę w_latach 1940-1945 45_razy, odnowienia turystycznych tradycji organizowania rajdów „Szlakami Kurierów Beskidzkich” oraz pokazania bogactwa przyrody i_piękna gór Beskidu Niskiego.

Wspomnienia Jana Łożańskiego pod tytułem „Orzeł z_Budapesztu” spisane i_opracowane przez Krystynę Chowaniec w_postaci obszernej publikacji wydane zostały jesienią roku 2012, staraniem wydawnictwa DEMART.

Film o_niezłomnym emisariuszu można odtworzyć z_linku poniżej:

http://www.youtube.com/watch?v=69zz8Ke2fHc

W rejonie Chałupy Elektryków oznakowanie szlaku prowadzi z_Góry Polańskiej 737_m do Polan Surowicznych  choć w_rzeczywistości kurierzy chodzili lasem „Szachty” przylegającym od południa do Polan, a_tę jak i_inne wsie zamieszkiwane przez Rusinów omijali.

Linki

Beskidzka trasa kurierska „Jaga-Kora” – Prace w terenie…

http://www.brzozowiana.pl/inne/item/578-jaga-kora-nowy-szlak-turystyczny.html

http://www.youtube.com/watch?v=Qm3hyAd5GoM