Imprezy

Kalendarz imprez

Śpiewanki

Relacje

Wideoastronomia

Osoby uczestniczące w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie KTE „STYKI” wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie ich wizerunku i głosu w ewentualnych materiałach filmowych, fotograficznych, dźwiękowych, radiowych, internetowych, drukowanych oraz innych publikacjach o charakterze dokumentalnym i promocyjnym realizowanych przez i na potrzeby Stowarzyszenia KTE „STYKI”.

Za bezpieczeństwo osób nieletnich uczestniczących w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie KTE „STYKI” odpowiadają rodzice bądź opiekunowie prawni tych nieletnich.

Każdy uczestnik imprezy organizowanej przez Stowarzyszenie KTE „STYKI” bierze w niej udział na własną odpowiedzialność i ubezpiecza się we własnym zakresie.