Dobre obyczaje przyjęte w Chałupie Elektryków i jej okolicy

 1. Wszystkich w Chałupie i okolicy traktuj z życzliwością i szacunkiem.
 2. W Chałupie i okolicy każdy przebywa na własną odpowiedzialność. Ufamy zatem, że jesteś osobą odpowiedzialną.
 3. Szanuj w Bacy gospodarza Chałupy. Stosuj się do jego próśb i poleceń, do niego zgłaszaj się z pytaniami, prośbami, pomysłami etc.
 4. Będąc mieszkańcem Chałupy, jesteś współodpowiedzialny za jej stan. Dbaj o porządek, przynoś drewno i wodę do kuchni bez oglądania się na innych.
 5. W Chałupie praca jest zawsze. Nie czekaj, aż Baca poprosi Cię o pomoc – sam zapytaj, co możesz zrobić dla Chałupy.
 6. CISZY NOCNEJ W CHAŁUPIE NIE BYŁO, NIE MA I NIE BĘDZIE. Noc służy do grania, śpiewania, długich nocnych rozmów, etc.
 7. Ważną zaletą Chałupy jest jej oderwanie od cywilizacji. Szanując tę wartość, sprzętów elektronicznych używaj z dala od oczu i uszu ogółu, a wydających głośne dźwięki nie używaj wcale.
 8. Szanując ciszę i odmienność Chałupy od warunków miejskich, używaj samochodu tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Parkuj wyłącznie na wyznaczonych miejscach. Zanim wjedziesz pojazdem, skontaktuj się z Bacą, by sprawdzić, czy będzie wolne miejsce. Jadąc, zaoferuj innym transport, załatwienie zakupów etc. Zapytaj Bacę, czy trzeba coś załatwić dla Chałupy. Bądź gotów użyczyć samochód (i siebie jako kierowcę) w razie nagłej potrzeby.
 9. Wewnątrz Chałupy obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego ognia (w tym wszelkiego typu kuchenek), z wyjątkiem świec umieszczonych w świecznikach na stole w Saloonie. Z płonącymi świecami nie wolno się przemieszczać. Ostatnia osoba opuszczająca pomieszczenie lub kładąca się spać jest odpowiedzialna za zgaszenie świec.
 10. Jesteś odpowiedzialny za swoje dzieci. Dbaj o ich bezpieczeństwo i właściwe zachowanie.
 11. Jeśli chcesz korzystać z alkoholu, czyń to z umiarem i kulturą, wyłącznie na zewnątrz Chałupy. Wewnątrz Chałupy nie pijemy i nie palimy. Zarówno w Chałupie, jak i na całym terenie obowiązuje całkowity zakaz używania środków odurzających.
 12. Segreguj śmieci w sposób opisany w „Zasadach bezpieczeństwa i porządku”. Zapewnisz w ten sposób Chałupie czystość i uchronisz ją przed mandatami.
 13. Wpisując się do książki meldunkowej, zapoznaj się z dołączonymi do niej „Zasadami bezpieczeństwa i porządku” i stosuj się do nich.
 14. Utrzymanie Chałupy kosztuje. Poczuwając się do współodpowiedzialności w tym zakresie, wesprzyj Chałupę.
 15. Jeśli nie wiesz, jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie.

 

Polany Surowiczne, 1 sierpnia 2017 r.
ver. 1.1