Podziękowania

Dziękujemy wszystkim, którzy czynnie przyczyniają się do tworzenia klubowej strony internetowej. Piszącym teksty, udostępniającym materiały filmowe i_fotograficzne oraz wspierającym jej funkcjonowanie od strony informatycznej.

Zarząd Stowarzyszenia
Klub Turystyczny Elektryków „STYKI”