Odwołanie imprez i spotkań – Koronawirus 2020

SARS-CoV-2

Szanowne i Szanowni
bywalcy Śpiewanek Stykowych w Kawiarni Podróżniczej Południk Zero, oraz uczestnicy wyjazdów i imprez KTE STYKI,

 

Jesteśmy społecznością towarzyską, ruchliwą, krążącą po świecie. Żadna z wyżej wymienionych cech nie czyni nas odpornymi na choroby i w żadnym stopniu nie obniża ryzyka przenoszenia przez nas tych chorób.

Wiemy doskonale, że lepiej niedobrym zjawiskom i zdarzeniom zapobiegać niż
przeciwstawiać się ich skutkom.

Biorąc pod uwagę to, co powyżej napisane:

  • zawieszamy, do odwołania, Śpiewanki Stykowe w Kawiarni Podróżniczej POŁUDNIK ZERO;
  • planowany na dni 20 – 22 marca 2020 roku Rajd „Powitanie Wiosny” nie odbędzie się.

Potraktujmy rezygnację z imprez turystycznych i śpiewanek jako kwarantannę, która z całą pewnością, się zakończy.

Aktualne informacje, dotyczące choroby COVID-19, powodowanej przez wirusa SARS-CoV-2 znajdują się na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego:

https://gis.gov.pl/

oraz Narodowego Funduszu Zdrowia:

https://www.nfz.gov.pl/

Zdrowia i wytrwałości!

Klub Turystyczny Elektryków
„STYKI”

Apel w sytuacji nadzwyczajnej –
Koronawirus 2020

Szanowne i Szanowni

bywalcy Śpiewanek Stykowych w Kawiarni Podróżniczej Południk Zero, oraz uczestnicy wyjazdów i imprez KTE STYKI,

Jesteśmy społecznością towarzyską, ruchliwą, krążącą po świecie, i jako tacy powinniśmy wszyscy o siebie samych i siebie nawzajem dbać, w sposób wynikający z tych naszych dobrych cech.

Z jednej strony nasz tryb życia podnosi naszą odporność na wszelkie zjawiska, od pogodowych poczynając, poprzez społeczne, do tych przez bakcyle i różne choroby powodowanych.

Z drugiej zaś strony, wystawia nas nieco częściej na działanie tych dwóch zjawisk wymienionych powyżej jako ostatnie.

Istotne jest w chwili obecnej, abyśmy, w związku z występowaniem koronawirusa, zachowywali się zgodnie z zasadami, które zostały opisane poniżej.

  • po wyjazdach „w Świat”, a zwłaszcza w rejony występowania koronawirusa zachowujmy, z własnego wyboru, dwutygodniową kwarantannę tak, aby nie wystawiać nikogo na ryzyko;
  • jesteśmy ludźmi o wysokich standardach higieny osobistej, a obecnie powinniśmy o nią szczególnie dbać;
  • szczegółowe zasady dbania o higienę zostały opisane w aktualnościach, na internetowej stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego, i są dostępne pod linkiem:   https://gis.gov.pl/
  • jak zawsze, kiedy jesteśmy niezdrowi, bądź tak się czujemy – wskazane jest zrezygnowanie z udziału w spotkaniach;
  • pamiętajmy, że nie każdy kaszel i chrypka, będące objawami m.in. astmy oskrzelowej to choroba zakaźna;
  • informujmy się nawzajem o sytuacjach istotnych dla zdrowia społeczności, którą jesteśmy.

Życzymy wszystkim szczęścia, ZDROWIA, i wszelkiej pomyślności!

Powyższa informacja nie odnosi się do wszelkich aspektów problemu, którego dotyczy i nie należy tego po tej informacji oczekiwać,

Klub Turystyczny Elektryków „STYKI”