Wykład Prof. dr hab. inż. Sławomira Łobodzińskiego,
Los Angeles USA –
Przyszłość Elektrokardiologii:
Jak Sztuczna Inteligencja rewolucjonizuje analizę i interpretację EKG:
4 kwietnia 2023 r., godz. 10:15

Slawomir_Lobodzinski-Zaproszenie_SW_2023-04-04_1000x707

 Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny, Dziekan i Rada Wydziału

Zapraszają na seminarium wydziałowe,

na którym Prof. dr hab. inż. Sławomir Łobodziński Professor of Medicine and Biomedical Engineering, UCLA Cardiac Arrhythmia Center, Los Angeles USA
wygłosi referat pt.

Przyszłość Elektrokardiologii:
Jak Sztuczna Inteligencja rewolucjonizuje analizę i interpretację EKG

Seminarium odbędzie się 4 kwietnia 2023 r. (wtorek) o godz. 10:15 w sali 4 Gmachu Starej Kotłowni.

Pan Profesor Sławomir Łobodziński jest jednym z Ojców Założycieli naszego Klubu Turystycznego Elektryków „STYKI” działającego nieprzerwanie od 1967 r. przy Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

Wigilia